Archive for februari 24, 2011

Så vitt jag vet finns det ingen funktion för att ändra utseende på de autogenererade diagrammen på Google Docs, men det är relativt enkelt att skapa egna. En del av sites.google.com/site/enkateronline