Så vitt jag vet finns det ingen funktion för att ändra utseende på de autogenererade diagrammen på Google Docs, men det är relativt enkelt att skapa egna.

En del av sites.google.com/site/enkateronline

Comments are closed.