Archive for juli 19, 2011

Åsa

Miro Community

Miro Community är en riktigt trevlig tjänst för att bygga en videoportal. Det är inte en tjänst för videolagring, utan filmerna ska redan finnas online. Vad du kan göra med Miro Community är att sammanställa filmer från olika lagringsplatser samt kategorisera dem just så som det passar ditt syfte. Så vitt jag kan förstå har […]